سال 3000 به روایت تصویر!!!
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٩  

داشتم ایمیل هامو چک می کردم که این ایمیل خیلی جالب و بامزه رو دیدم

واقعا هم خنده داره و هم جای تأمل داره متفکر

امیدوارم  با دیدن این عکس های بامزه خنده ای بر لبانتون بنشینه!!!


 

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

www.hamtarane.com

کلمات کلیدی: سال 3000