یار دیرین آمد...

سلام...

فقط می خواستم بگویم ٣شنبه ی دو هفته پیش فهمیدم اینجا بالاخره به قدوم دلدار متبرک گشت...

زمانش را نمی دانم، فقط می دانم که آمد ...

خودش همان ٣شنبه ی مذکور به من گفت...

حداقل این یک آرزو به دلمان نماند...

/ 7 نظر / 19 بازدید
فرشید

سلام[گل] مبارکه...........[چشمک] از طرف یه دوست که سالهاس بهش سرنزدیییییییییییییییی[قهر]

بهرام

دل اگر بشکست پیوندش زنید باخطوط رشته ها بندش زنید نیست ممکن صفحه ً آغاز آن گر بصد افسون و نیرنگش زنید آهن و سنگی نباشد پاره دل همچو با لطف سخن رنگش زنید دل ندارد نسبتی با شیشه ها خون رود از دل اگر سنگش زنید انس گیرد ناز جولان بتان رقص بسمل ساز و آهنگش زنید

مژده

هیجان زده شدی؟ [نیشخند]

پریسا

زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟ اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟ اگر زندگی است چرا می میریم ؟ اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟ اگه عشق نیست چرا عاشقیم

پریسا

--- -------.----. ------ _.'__ ---`. --.--(#)(#)----/## .' @------------/### :------------,--##### --`-..__.-'_.--###/ --------`;_:-- ---`"' -------.'"""""`. -----/, ------- , ----//--------- ----`-.______.-' --- ___`. | .´'___ -(______|______)

رضا

قبلنا همه یه اسمی داشتیم . قبلنا همه یه اسمی داشتن . وای به حال ما وقتی بعدنا اسم روی ما میزارن .