وسایل مایکل جکسون که قرار است به مزایده گذتشته شود!!

کار هنری
کشیده شده توسط
Macaulay Culkin قیمت تقریبا $200 - $300.

نقاشی :آخرین لحظات کلوپاترا
توسط هنرمند فرانسوی
D. Pauvert در 1892 کشیده شده قیمت تقریبا $20,000  $30,000

ماکت قلعه
طراحی شده توسط Schloss Neuschwanstein قیمت تقریبا $2,000  $4,000

Moonwalker جواهرات
این قطعه در فیلمMoonwalker استفاده شده بود

ژاکت پولکی

نسخه ی 1911 کتاب پیتر پن
50 تا 100 دلار

نقاشی اصلی

قیمت حدود ۴٠٠ تا ۶٠٠ دلار

منبع : "Crash ." <smileofcrash2@yahoo.com>

/ 0 نظر / 6 بازدید