عشق

عشق همیشه نافرجام است برای درخت ها!

به آسمان هم که برسند، به همدیگر نمی رسند؛

تبر ها مگر کاری کنند...!

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهتاب

تو واقعا عاشقی ولی از نوع بی تخته![قهقهه]