مدیر جدید "پرشین بلاگ؟؟!!!!

سلام.

خوشحالم از اینکه پس از مدتی طولانی دوباره به قصر مجازی ام قدم نهادم. گرچه باز با آمدنم انگار قفلی بر لبان مغزم زده شد و تنها اشک است که با جمع شدن در پشت دروازه ی چشمانم امید رهایی دارد... که دیرزمانی است در تلاشم امید او را نیز ناامید کنم...

راستش آمدم تا بنویسم، از اینکه این در این 10 روز چه کردم و چه نکردم...

اما با ورود به صفحه ی وزین "پرشین بلاگ" از این خبر جانگداز جانسوز مطلع گشتم که قرار است واگذار شود!!!

بنابراین تمام ذوقم برای نوشتن همی کور گشت... لحظه ای احساس کردم ما کاربران پرشین بلاگ، همانند یتیمانی هستیم که پدرمان به تازگی فوت شده با کلی طلبکارها و طلبکارنماهای نامردی که آمده اند سرمایه ی چندین و چند ساله ی این یتیمان بینوا را به باد دهند...(البته من یک سال بیشتر اینجا نبودم ولی مطالب همین یک سال به اندازه ی عمری برام می ارزه)

درنتیجه به جای نوشتن، بلافاصله به تکاپو افتادم تا وبلاگ دیگری بیابم تا بتوانم همه ی اندوخته های اینجایم را به جایی دیگر تمام و کمال منتقل کنم ...

بدین وسیله از کلیه ی دوستانی که وبلاگی با چنین مشخصاتی را میشناسند تقاضامندیم هرچه سریعتر معرفی نموده و بنده را راهنمایی نمایند.

امید است کمک های شما التیامی باشد بر این زخم ناگهانی و عمیق!

"دست به دامان" نوشت: مدیر جدید پرشین بلاگ! جان مادرت هر که هستی با آمدنت دودمان ما را بر باد نده، امکانات جدید پیشکش. باشد که با این عمل دعاهای خیر بسیاری را نصیب خود گردانی

/ 2 نظر / 3 بازدید
صبا

[ماچ][بغل][گل]

صبا

هر شب به خواب تو می ایم اما حیف که تو خوابهایت را به یاد نمیاور همینطوی برای همان مطلب post balaei avali gozashtam