تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است...

برای تو...برای اولین نگاه

 

سلام کردی

سلام کردم

و چه صادقانه بود اولین سلام

گرمی نگاهم را حس کردی؟

قلب عاشقم را چطور؟

و زبانی که ازشراره ی وجود تو به لرزه افتاده بود

یادش بخیر

نگاه های زیرکانه  تو

ودست پس زدن ها و پا پیش کشیدن های تو

اخم های تلخ تووتبسم هایی که دلت نمی خواست نشانش دهی

 و چه زیبا بود باران

و چه زیباتر بود چهره تو که ترنم باران آن را شسته بود

و این بود داستان اولین نگاه

نگاهی که آتش برجان من زد.

منبع: http://www.hamtaraneh.com/mg/89329.htm

/ 6 نظر / 4 بازدید
خودم

ایول به مرامت که منبعشم زدی

یلدا

[ماچ][ماچ][پلک][بغل][بغل]خیلی زیبا بود آفرین[گل][گل][قلب]

بهمن

سلام امان از دست شما [نیشخند] [لبخند][گل][گل]

خاله

چشمهای تو توانایی آن را دارد .....که به من زندگانی بخشد. می توانی تو به من زندگانی بخشی ! یا بگیری از من هر چه را می بخشی. تو گل ناز منی, تو گل یاسمنی ,تو چنان شبنم پاک سحری ,نه از آن خوبتری,پاکتری تو بهاری؟ نه بهاران از توست .....از تو میگیرد وام,هر بهار اینهمه زیبایی را...............

دلتنگی های یک عمه

بیا که گل جوانه کرده دلم پر از ترانه کرده... بزن چو باد نوبهاری سری به آشیانه‌ی ما که سر کشد به چرخ گردون سرود جاودانه‌ی ما[گل][گل][گل]