بیا...

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچکس! هیچکس اینجا به تو مانند نشد... 

/ 3 نظر / 4 بازدید
صبا

[دست][دست][دست][گل]زیبا بود

طاهره

سلام سلام به دختر شاه پریون! هر وقت دلم برای خاطراتم تنگ بشه میام اینجا[لبخند]

نفس

می دونی دخت شاه پریون بد ترین درد زندگی چی هست ؟ بدترین درد زندگی دل بستن به کسی است که بدونی به تو تعلق نداره راستی مرسی از خمله های باحالت[شوخی][گریه]