میکائیل

میکائیل به خدا گفت: خسته ام از این آدم ها که هیچ وقت سیر نمی شوند.

خدا به او گفت: آنچه انسان را سیر می کند نان نیست، نور است.

تو مأمور آوردن نانی و نور نزد من است

و تا هنگامی که انسان به جای نور، نان می خورد گرسنه خواهد ماند...

(عرفان نظر آهاری)

/ 0 نظر / 5 بازدید