اولین وقایع اتفاقیه 1389!!

سلام!!!

این اولین نوشته ی سال 89 می باشد. باز خستگی های من شروع شد اما عشق نوشتن و نظرات دوست داشتنی و سرشار از محبت شما عزیزان در این چند ماه، مرا به پای "لَب تاب" ِ مخصوص قصر می رساند!!

دیشب در قصر عزا داشتیم!!

به مناسبت پایان تعطیلات!! (نیست تعطیلات امسال ، بهترین تعطیلات بود!!!)

با کمال پررویی نشستیم ساعت 11 و خورده ای، "زن بابا" رو دیدیم و سپس به زور وارد رختخواب سلطتنی شدیم!!

(چندی است تختخواب بنده به علت بعضی مسائل خانوادگی، قربانی گشته و قسمتی از آن شکسته در نتیجه قابل استفاده نمی باشد!!! بنابراین در نتیجه ی دوّم(!!) ، وارد "رختخواب" شدیم بجای "تختخواب"!!!)

به علت اجبار به خواب (چون صبح 8 کلاس داشتم) خواب به هیچ وجه به خود اجازه ی ورود و جلوس در چشمان شاهدخت را نمی داد!!

صبح با هزار فحش در دل و به امید خواب های دیگر (و دست نیافتنی!!) بیدار شده و از آنجا که شب قبل با سوختگی شدید در ناحیه ی بینی مواجه گشته بودم(چون اتومبیل مخصوص قصر به علت "استارت" نخوردن در این ایام، باتری خالی نموده و روشن نمیشد!!)

 همچون عوام مردم، پیاده تا ایستگاه اتوبوس رفته سپس سوار بر یک اتوبوس بلیطی شده و راهی "مکتب خانه ی سلطنتی" شدم!!

عجیب احساس روز اول دوران مدرسه بعد از تعطیلات نوروز را داشتم(هم در راه و هم در دانشگاه!!)

هیچ کدام از یاران اکیپ امروز نبودند : ج.ن (جیگر ناصرالدین شاه) که کلّاً خود را با وجود 3 کلاس، معاف کرد!!

"شهین" هم که کلّاً یک هفته بعد از تعطیلات بازمیگردد و سایرین هم که امروز کلاسی نداشتند.

جالب بود که توی راهرو با همسفران "جنوبی" (مناطق عملیاتی) ، یکی پس از دیگری روبرو گشته و موجبات تنوع خاطر(!!!) شاهدخت را فراهم آورد...

"بایسی" آمده بود و "پری" به دنبال فرصتی برای عرض سلام... که قسمت نشد!!

با "سلیم" و "راضیه" گفتگو می نمودیم که آگاه شدیم، یکی از همسفران "جنوبی" ، یک دل نه صد دل، عاشق و شیدای یکی از برادران بسیجی همسفر (نمکدان)گشته!!

که از قضا ورودی "راضیه" بوده و آماری تا حدودی داشت و از طریق "سلیم" به او اس ام اس شد!!

و آن عاشق طفلی، بسی ذوق زده گشت!!

جالب تر آنکه "نمکدان" به شدت مورد تنفر "راضیه" اینها می باشد!!

و این عاشق سرگشته که اصلاً از دانشکده ی ما نیست، مرا یاد دوران جوانی خود انداخت!!

از این رو به "راضیه" گفتم: این ورودی های شما چه دارند که همه ...؟؟؟!!!!

......................................

وقتی تنها پله ها را می پیمودم ، "نمکدان" را دیدم و ناخودآگاه خنده ام گرفت!!

.................................

..................................

آمدم تا در یک جمله به "اکبر" بگویم در رابطه با مؤسسه ای...

یک جمله همانا و حداقل 20 دقیقه صحبت همانا!!!

(راستش دلم نیومد توی ذوقش بزنم ، طفلی بعد کلی تعطیلات تازه پیدام کرده بود!!)

قرار شد که من کتاب تِست نخرم و او برایم به امانت بیاورد!!!

گفت فعلاً فقط من و او و "دیبا" ، "جزا"یی هستیم و کلاً در ایران ما سه نفر!!!

................... همانطور که مشغول صحبت بودم، "لُپ گلی" بنده ی خدا منتظر پایان صحبت در راهرو قدم می زد و آنگاه که ناامید گشت، به تَهنایی (!!) به حیاط رفت!!

............................

درست در همان لحظه ای که داشتم از "اکبر" خداحافظی می کردم، "زابل خان" آمد و سلام و تبریک سال نو!! (دو گفتگو قاتی شد!!)

..........................

نیم ساعتی پیاده آمدم و هر لحظه اش دعا به جان شهردار محترم بود که انصافاً محله ی ما را از یک بیابان برهوت و بسیار خطرناک، تبدیل به بهشتی کرده و آنقدر زیبا بود که نمی خواستم راهپیماییم تمام شود...

.....................................

پی نوشت1 : امروز در آغازین روز کاری از سال جدید، دانشکده هم به شدت دچار جوّ شعار «همت مضاعف / کار مضاعف» قرار گرفته و نتیجتاً نه سایت کار می کرد و نه سیستم جستجوی کتابخانه!!!!!!

پی نوشت 2: امروز خیلی دلم می خواست سر به سر "سعید" بذارم اما پایَم نبود، تنهایی هم مزه نداشت!!

پی نوشت 3: باورش سخت است اما، وارد دانشگاه که شدم، کسی غیر از خودم، در درونم گفت: «خدایا، امروز نَبینَمَش»...

/ 5 نظر / 3 بازدید
صبا

[ماچ][قلب][گل]نازی همه را هم تعریف کردی بدون اینکه کلمه ای غایب بمونه خوب امیدوارم سال نو 1389را به خوبی آغاز کنی و کلی خبرهای خوب توش باشه !![ماچ]

بهمن

سلام آفرین [دست] این سبک نوشتن رو رها نکنید حتما روش کار کنید من که با خوندش لذت می برم [لبخند][گل][گل]

رهـــــــا

من ستاره چكيده ام ...... من شبنم خواب آلود يك ستاره ام كه روي علف هاي تاريك چكيده ام جايم اينجا نبود… _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$$$$$$$$$$$$ _________________$$$$$$$$$$$$ ________________$$$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$$ ______________$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$ ____________$$$$$$$ ___________$$$$$$$ ___________$$$$$$ __________$$$$$$ __________$$$$$ _________$$$$$ _________$$$$ ________$$$$ ________$$$$ ________$$$ ________$$$ _________$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$..* ___$$$$$$$$$$$$$$$$$ _________$$$$ __________$$$ ___________

رهـــــــا

روزگارتان بهاری ، لحظه هاتان شکوفه باران باد.[گل] _________@@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ _____________________@