/ 4 نظر / 4 بازدید
نوروز

ممنونم لطف کردین تشکر

من ابرم تو بارون

افسوس افسوس مسخرگی مسخرگی ای کاش دمی بر گردیم به همان خنده های بی آلایش و ساده ای کاش بیهودگی بیهودگی خیلی قشنگ بود تلنگری زد به ذهن های آشفته و خواب آلوده