سلامی دوباره!!

سلاااااااااااااااام!!!

امیدوارم سلامت و شاداب باشید!!

ببخشید از اینکه با تأخیر اومدم!!

آخه درست فردای پایان امتحانات ، ناگهانی، رفتیم سفر، جای شما خالی، و دیروز ظهر هم برگشتیم!

 اتفاقاتی افتاده طی این مدت ولی به دلایلی از توضیح دادن آنها به صورت علنی "معذورم" !!

ولی خوب، اگر قسمت باشه، قراره "قصر شاه پریان" یک مهمان بسیار ویژه داشته باشه، مهمانی که اساس قصر بخاطر او ساخته شده...

اگر بیاید...

/ 1 نظر / 4 بازدید
رقيه

شاید این ماه بیاید شاید....